Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Druki do pobraniaDeklaracje:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. [Źródło]Oświadczenia:
  • Oświadczenie pacjenta

    (Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej)

  • Oświadczenie opiekuna

    (Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
    składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego)


Pozostałe:

Więcej informacji dotyczących ochrony zdrowia

logo NFZ