Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)


Podstawowa opieka zdrowotna to świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej i rodzinnej. Przychodnia prowadzi działalność w oparciu o środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach podpisanej umowy.


Świadczenia dla Pacjentów w ramach POZ udzielane są bezpłatnie. Warunkiem bezpłatnej opieki jest posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz konieczność złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.


W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:
 • świadczenia lekarza POZ
 • świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej
 • gabinet zabiegowy
 • punkt szczepień
 • gabinet EKG
Do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej należą w szczególności:
 • badania i porada lekarska
 • diagnostyka i leczenie
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
 • opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe) określone w kalendarzu szczepień oraz zalecane
 • opieka nad niepełnosprawnymi
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób
 • świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • świadczenia związane z zadaniami położnej środowiskowo-rodzinnej
 • świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki szkolnej