Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Badania diagnostyczne i laboratoryjne


Badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy Przychodni Lekarskiej Puls w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są przez podane niżej podmioty.


Świadczenia dla Pacjentów w ramach POZ udzielane są bezpłatnie. Warunkiem bezpłatnej opieki jest posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz konieczność złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.BADANIA USG
 • tarczycy i przytarczyc
 • ślinianek
 • nerek, moczowodów i pęchcerza moczowego
 • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczlołu krokowego
 • obwodowych węzłów chłonnych
1. NZOZ Puls Mrozy ul. Willowa 12; tel. 25 75 74 022
2. SPZOZ Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 27; tel. 25/75 76 122BADANIA RTG
 • zdjęcia klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne- w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
NZOZ ,, SALUS’’ Siedlce ul. Kilińskiego 34; tel. 25/63 22 700; 25/746 35 85BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE (EKG) W SPOCZYNKU

Przychodnia Lekarska Puls MrozyBADANIA LABORATORYJNE

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest we wtorki w godzinach 7.30 - 9.00 oraz w czwartki w godzinach 8.00 - 9.30, obowiązują wcześniejsze zapisy w rejestracji.Badania hematologiczne
 • krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
 • płytki krwi
 • retikulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych ( OB)
 • poziom glikolizacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
 • sód
 • potas
 • wapń całkowity
 • żelazo
 • żelazo - całkowita zdolość wiązania (TIBC)
 • stężenie transferyny
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C- reaktywne ( CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol- HDL
 • cholesterol- LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • minotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs- AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity

Badania moczu
 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badanie kału
 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona- metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia
 • wskaźnik protrombiny (INR)
 • czas kaolinowo- kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne
 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella